POWIKŁANIA:

-1. Niepełna blokada. Trzeba ją uzupełnić jednym ze sposobów anestezji. Może wystąpić blokada jednostronna i przyczyna tego zjawiska nie jest poznana215. 2. Spadek ciśnienia i depresja krążenia. Zapobieganie – ułożenie, środki presyjne, płyny dożylnie, atropina w razie znacznej bradykardii, tlen.

-3. Hipowentylacja. Wymaga zwracania bacznej uwagi na drożność dróg oddechowych i może prowadzić ostatecznie do zastosowania oddechu kontrolowanego. Może przerodzić się w zupełny bezdech, co niekoniecznie musi być następstwem całkowitej analgezji podpajęczynówkowej czy zewnątrzoponowej, a zależeć może od depresyjnego działania analgetyków miejscowych na rdzeń przedłużony216. Bezdech może wystąpić nawet po 15 minutach od początku blokady i może być oznaką toksycznej reakcji na środek analgetyczny. Trwa to zwykle ok. 1 godziny i jeżeli prowadzony jest oddech kontrolowany, nie stanowi powodu do przerywania zabiegu operacyjnego.

-4. Nudności i wymioty. Postępowanie w tych przypadkach polega na zastosowaniu uzupełniającej anestezji drogą dożylną lub wziewną, lub też na dożylnym podaniu atropiny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>