POSTĘPOWANIE

Profilaktyka: 1) dyskwalifikacja blokady podpajęczynówkowej u chorych neurotycznych oraz z częstymi i silnymi bólami głowy w wywiadzie 2) używanie cienkich igieł, np. cienkiej igły punkcyjnej z prowadnicą, lub też igieł z zakończeniem w kształcie stożka 3) wkłuwanie igły tak, aby rozdzielała ona, a nie przecinała podłużne włókna opony twardej, co uzyskuje się przez odpowiednie ustawienie ścięcia igły (Greene, 1926) 4) przestrzeganie czystości chirurgicznej i chemicznej 5) obniżanie wezgłowia łóżka na 12-24 godziny w okresie pooperacyjnym 6) układanie chorego na brzuchu na kilka godzin dziennie117 7) unikanie ostrego oświetlenia i czytania 8) dożylne podawanie dużej ilości płynów (np. 15 ml/kg.masy ciała na godzinę), obok przetaczania krwi w przypadkach, które tego wymagają118. Bóle głowy wywołane niskim ciśnieniem płynu mózgowo-rdzeniowego słabną po odpowiednim ułożeniu i podaniu środków analgetycz- nych. Czynnikami predysponującymi są dęcie i kaszel.

Leczenie już istniejących bólów głowy zależy od ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego. Jeżeli podejrzewa się, że jest ono niskie, poprawę może przynieść: 1) picie dużych ilości płynów 2) ciasne obandażowanie brzucha 3) całodobowy wlew roztworu Hartmanna przez cewnik założony do przestrzeni zewnątrzoponowej118, wstrzyknięcie 25-50 ml roztworu fizjologicznego NaCl do przestrzeni zewnątrzoponowej w odcinku lędźwiowym lub krzyżowym (stwierdzono ostatnio, że podanie roztworu fizjologicznego do kanału krzyżowego znacznie podnosi ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego120 4) polecano podawanie wyciągu z tylnej części przysadki, ze względu na jego właściwości antydiuretyczne121 zatrzymuje on płyn w przestrzeni pozakomórkowej z płynem mózgo-wo-rdzeniowym włącznie 5) wstrzyknięcie 10 ml własnej krwi chorego do przestrzeni

zewnątrzoponowej tworzący się skrzep zapobiega wyciekowi płynu mózgowo-rdzeniowego przez otwór w oponie twardej122 6) podanie tlenu może dać korzystny efekt, podczas gdy dwutlenek węgla zwiększa przepływ mózgowy123 7) pomocne mogą być również proste środki przeciwbólowe, np. aspiryna (wprowadzona do lecznictwa przez Dresera – 1860-1924 – w r. 1899124, który zastosował także w praktyce medycznej heroinę), która poza alkoholem jest najbardziej popularnym lekiem na świecie (!).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>