POSTĘPOWANIE W RAZIE PRZEBICIA OPONY TWARDEJ

Po zakończeniu podawania leku układa się chorego na plecach z głową nieznacznie pochyloną w dół. POSTĘPOWANIE W RAZIE PRZEBICIA OPONY TWARDEJ. Chociaż przebicie opony twardej jest zwykle spowodowane błędem technicznym, może jednak wystąpić także we wrodzonym zwężeniu kanału kręgowego191. (Zwężenie takie może powodować chroma-

nie ogona końskiego105. Wybrać można następującą drogę postępowania: 1) pozostawienie igły w przestrzeni podpajęczynówkowoj, aby zamknąć otwór w oponie, i próba wkłucia w przestrzeni międzykręgowej o jeden poziom wyżej lub niżej po podaniu roztworu środka anałgetycznego przez drugą igłę pierwszą można usunąć 2) zmiana planu i wykonanie blokady podpajęczynówkowej 3) odstąpienie od wykonania blokady i zastosowanie anestezji.

Do wystąpienia pełnej analgezji może upłynąć 10-20 minut, a jej obecność potwierdzają: 1) brak napięcia zwieracza odbytu (S4_5) 2) zniknięcie odruchu kolanowego (L2_4), objaw Westphala, 1875 (Carl Westphal, 1833-1890 neurolog berliński) 3) zniknięcie napięcia mięśni brzusznych (Ths – Lj) 4) zniknięcie odruchu ze ścięgna Achillesa (Sj-j) 5) wystąpienie i zakres analgezji skóry, sprawdzane za pomocą gazika z eterem lub igły.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>