POSTĘPOWANIE PRZY SPADKU CIŚNIENIA

f. Niedokrwienie i niedotlenienie ośrodków ważnych dla życia. Przy braku bodźców chirurgicznych i zmian pozycji ciała spadek ciśnienia spowodowany analgezją rdzeniową nie musi być znaczny. Ciśnienie 80/60 mm Hg (10,7/8,0 kPa) powinno wzmóc czujność anestezjologa, podczas gdy ciśnienie skurczowe poniżej 50 mm Hg (6,6 kPa) winno natychmiast zostać skorygowane. Spadkowi ciśnienia towarzyszy najczęściej zwolnienie tętna. Dobrze wyczuwalne tętnienie tętnicy skroniowej jest objawem uspokajającym, natomiast tętno wyczuwalne na tętnicy szyjnej i wystarczająca objętość oddechowa świadczą, że zapaść nie jest jeszcze głęboka.

POSTĘPOWANIE PRZY SPADKU CIŚNIENIA TĘTNICZEGO (jeżeli jest niepożądany). Dożylne przetoczenie płynów tlen do oddychania podanie leków obkurczających naczynia, np. efedryny lub ergotaminy 0,25 mg98 uniesienie nóg ku górze. Przy bradykardii samo podanie 0,2 mg atropiny często normalizuje ciśnienie. Jeżeli spadkowi ciśnienia towarzyszy bradykardia, podawanie fenylefryny i metoksaminy jest przeciwwskazane, chyba że podaje się je łącznie z atropiną. Niektórzy anestezjolodzy stosują środki zwężające naczynia profilaktycznie – w przypadkach wysokich blokad rdzeniowych i u niektórych chorych o dużym ryzyku operacyjnym. Ostatnio uważa się, że efedryna, która zwiększa rzut serca i powrót żylny, jest lekiem lepszym niż metoksamina i pochodne90. Ciśnienie krwi i częstość tętna należy kontrolować często podczas operacji i rejestrować wynik w karcie znieczulenia.

W większości przypadków hipotensji dobre wyniki osiąga się infuzją płynów elektrolitowych100. Blokada rdzeniowa znosi odruch naczynioskurczowy wywołany krwotokiem na obszarze proporcjonalnym do wysokości blokady. Uniemożliwia to obronę ustroju przed tym zagrożeniem. Konieczna jest więc infuzja płynów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>