Category Porady

ANALGEZJA POBPAJĘCZYNÓWKOWA U DZIECI

Z powodu dużej elastyczności układu krążenia u dzieci ryzyko depresji krążenia jest bardzo małe. Nakłucie należy wykonywać w przestrzeni L4_5, ponieważ rdzeń kręgowy sięga u dzieci niżej niż u dorosłych. Dla osiągnięcia analgezji do poziomu Th3 dawkowanie leków przedstawia się następująco: 10 mg prokainy na każdy rok życia niektórzy wolą podawać 2 mg prokainy/kg masy ciała. U noworodków z powodzeniem stosowano 1-2 ml roztworu 1 : 1500 cinchokainy. Wkłucie wykonywano za pomocą igły do wstrzyknięć dożylnych lub igły typu „motylek”141. Do operacji zwężenia odżwier- nika u dzieci podaje się 20 mg prokainy w 1 ml płynu mózgowo-rdzeniowego. Główną trudnością jest brak współpracy ze strony małych pacjentów, dlatego tak ważne jest podanie odpowiedniej premedytacji i zwykle do wykonania nakłucia lędźwiowego konieczne jest zastosowanie jakiegoś uśpienia. Małe dawki morfiny, w razie potrzeby powtarzane, zapewniają dobry efekt uspokajający. Sposób analgezji rzadko stosowany w W. Brytanii.

(Patr...

Czytaj dalej

Nakłucie w pozycji leżącej

i prostopadle do skóry pleców, ze ścięciem ustawionym w takiej płaszczyźnie, aby rozdzielała ona, a nie przecinała włókien opony twardej. W razie natrafienia na kość igłę wycofuje się i nieznacznie zmienia jej kierunek do góry lub do dołu. W wielu przypadkach udaie się identyfikacja przestrzeni zewnątrzoponowej za pomocą metody z wiszącą kroplą60. Od tego miejsca opona twarda oddalona jest tylko o 1-2 mm. Prawidłowe umieszczenie igły w przestrzeni podpajęczynówkowej powinno prowadzić, po usunięciu mandrynu, do swobodnego wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego, i to o charakterze ciągłym, a nie w postaci pojedynczych kropli. Wypływ taki zostaje zwykle osiągnięty po obrocie igły i zagłębieniu jej o dalszy 1 mm. Podbarwienie płynu mózgowo-rdzeniowego krwią jest bez znaczenia i zwykle ulega przeiaśnieniu po upuszczeniu kilku mililitrów. Aspirowanie samej krwi świadczy o tym, że koniec igły prawdopodobnie tkwi w żyle. W takim wypadku punkcię należy powtórzyć. Tak zwane suche nakłucie jest zwykle, lecz nie zawsze, wynikiem nietrafienia igłą do przestrzeni podpajęczynówkowej.

Czytaj dalej

W wyniku skrętów przedsionek

W wyniku tych skrętów przedsionek i zatoka żylna znajdą się od strony grzbietowej i dogłowowo poza komorą, która pozostaje brzusznie i doogonowo, natomiast opuszka i pień płucny od góry i brzusznie. Wypustka, która oddzieliła opuszkę zanika. Z mniejszej części komory, bliższej opuszce, powstaje prawa komora, z wię-

kszej – lewa, rozrastająca się w lewo i doogonowo. Zaczyna się rozrastać przedsionek: w prawo od opuszki – prawy, a w przeciwną stronę – lewy.

Pod koniec pierws...

Czytaj dalej

OPONA PAJĘCZA

OPONA PAJĘCZA. Cienka, przezroczysta pochewka ściśle przylegająca do opony twardej, tak że przestrzeń zawarta między nimi jest włosowatej szerokości.

OPONA MIĘKKA. Oddzielona od opony pajęczej przestrzenią podpajęczynówkową, wypełnioną płynem mózgowo-rdzeniowym. Do tej przestrzeni podaje się środki anal- getyczne podczas wykonywania analgezji rdzeniowej. Opona miękka ściśle otacza rdzeń

Czytaj dalej

Zespół tętnicy rdzeniowej

o niskim pH. Badania elektromiograficzne umożliwiają różnicowanie zaburzeń typu uszkodzenia obwodowego neuronu ruchowego, spowodowanych analgezją rdzeniową, z innymi schorzeniami nerwowo-mięśniowymi130. Doświadczenia na psach wykazały, że znaczne spadki ciśnienia oraz infuzje dożylne dużych objętości ubogich w elektrolity roztworów niekoloidowych (np. 5% glukozy) zwiększają częstość występowania objawów neurologicznych131.

Czytaj dalej

Blokada tylnych gałązek rdzeniowych

Po analgezji skóry do każdego ‚otworu wkłuwa się igłę, nie dalej jednak niż do połowy głębokości. Po kontrolnej aspiracji na obecność płynu mózgowo-rdzeniowego i krwi po każdej stronie wstrzykuje się 0,5% roztwór lignokainy:

Blokada tylnych gałązek rdzeniowych nerwów krzyżowych za pomocą długo działających środków z dojścia przezkrzyżowego uważana jest za dobry sposób leczenia ostrych postaci rwy kulszowej i rozstrzeni pęcherza u paraplegików. Obustronna blokada S3 lub S2 i S.T umożliwia choremu oddanie moczu.

Czytaj dalej

Rozpoznanie odmy u noworodka

Rozpoznanie odmy u noworodka ciągle jeszcze w dużej mierze zależy od podejrzliwości lekarza opisano przypadki prób poprawienia wentylacji u dziecka z odmą przez stosowanie wspomaganego oddychania, co bardzo pogorszyło sytuację. Konieczna jest więc bardzo dokładna diagnostyka zaburzeń oddychania u noworodka. Rozpoznanie ustala z pewnością badanie rtg – zdjęcia a-p i boczne w pozycji

wiszą...

Czytaj dalej

ŚRODKOWA ANALGEZJA RDZENIOWA

W celu uzyskania blokady obustronnej wstrzyknięcie wykonuje się w pochyleniu kręgosłupa o 5° głową w dół, aby zapobiec gromadzeniu się środka analgetycznego w obrębie krzywizny krzyżowej kręgosłupa. Po zakończeniu wstrzykiwania chory powinien być natychmiast ułożony poziomo na wznak.

b. ŚRODKOWA ANALGEZJA RDZENIOWA, stosowana w zabiegach w dolnej części brzucha (Th,-F-L4). Nakłucie w przestrzeni L2_3. Chory w pozycji leżącej na boku, pochylony o 5° głową w dół. Wstrzykuje się 1,4-1,8 ml roztworu środka analgetycznego rozcieńczonego równą objętością płynu mózgowo-rdzeniowego. W opisanym ułożeniu chory -pozostaje przez 5 minut, gdy chodzi o analgezję jednostronną. Gdy potrzebna jest analgezja obustronna (np. do zabiegów w obrębie jamy brzusznej), po zakończeniu wstrzykiwania chory układany jest na wznak o 5° głową w dół.

Czytaj dalej

Odma opłucnowa

w czasie fiuoroskopii, pobrania ropy na posiew i antybiogram, przepłukania jego jamy i podania miejscowo antybiotyku. Na ogół nie podejmuje się decyzji leczenia operacyjnego ropnia płuc w ostrej fazie g.z.p.

Reasumując wskazania do interwencji chirurgicznej w powikłanym ‘przebiegu g.z.p. należy powrócić do paru istotnych spraw.

Odma opłucnowa powodująca ostry stan niewydolności oddechowej na ogól łatwo daje siQ opanować typowym postępowaniem leczniczym, przeprowadzonym przez chirurga mającego doświadczenie w wyborze miejsca drenażu i ocenie jego działania. Przy źle działającym drenażu rozprężenie płuca nie postępuje, utrzymują się przestrzenie powietrzne w opłucnej, często wielokomorowe, wytwarzające stały ucisk na płuco. Rozprężenie płuca decyduje o likwidacji zapalenia opłucnej, zapobiega gromadzeniu się wysięku i rozprzestrzenianiu się zakażenia. Utrzymujący się rop- niak opłucnej sprzyja nadlcażeniem go innymi bakteriami, zwłaszcza Gram-ujem- nymi, które dalej utrudniają leczenie.

Czytaj dalej

PREMEDYKACJA

Niedostateczna premedykacja przed analgezją rdzeniową może świadczyć o niedostatecznej trosce o chorego. Może także prowadzić do zaburzenia płynnego przebiegu nawet dobrze wykonanej analgezji. Chory, który mimo podanej premedykacji przyjeżdża na blok operacyjny zdenerwowany, powinien otrzymać dożylnie dodatkową dawkę środków uspokajających lub narkotycznych.

Wielu anestezjologów podaje w premedykacji 10 mg morfiny z 0,4 mg skopolaminy, a w czasie zabiegu w celu wywołania snu tiopental w małych dawkach, wspomagany podtlenkiem azotu w mieszaninie z tlenem i, jeżeli to konieczne, wziewnym środkiem anestetycznym.

Czytaj dalej