Category Porady

Czucie w górnym odcinku cięcia

W pozycji ginekologicznej następuje zniesienie krzywizny lędźwiowej. W pozycji Trendelenburga roztwory hipobaryczne przemieszczają się w kierunku doogonowym, podczas gdy hiperbaryczne w kierunku dogłowowym. Prawidłowo wykształcone krzywizny kręgosłupa ograniczają te przemieszczenia roztworów środków analgetycznych. Uniesienie głowy i barków powoduje pogłębienie krzywizny piersiowej i może zapobiegać rozprzestrzenianiu się roztworów hiperbarycznych do szyjnego odcinka rdzenia kręgowego z jego korzeniami przeponowymi. W czasie przemieszczania się analgetyku część ulega związaniu z tkanką nerwową, tak że staje się on coraz bardziej rozcieńczony. Zjawisko to nazywane jest „wyhamowaniem”. (Patrz również: Bryce-Smith R., Proc. R. Soc. Med., 1976, 69, 75).

Czytaj dalej

Rozerwanie jednej z głównych dróg oddechowych

Rozerwanie jednej z głównych dróg oddechowych jest bezwzględnym wskazaniem do wykonania wczesnej torakotomii, odszukania miejsca uszkodzenia i założenia szwu oskrzelowego. Konieczna jest więc rozszerzona diagnostyka tego stanu, polegająca przede wszystkim na wykonaniu bronchoskopii i uwidocznieniu uszkodzenia oskrzela lul) tchawicy. Nasilenie i rodzaj objawów klinicznych zależą od miejsca i rozległości uszkodzenia, co może decydować o kierunku wystąpienia i stopniu nasilenia odmy oplucnowej i podskórnej, krwawienia, obecności lub braku lcrwio- plucia. Może być obecny tylko jeden z tych objawów, a bezwzględnym wskazaniem do wykonania bronchoskopii jest krwioplucie (33).

Czytaj dalej