Category Porady

Stłuczenie płuca

Stłuczenie płuca u dzieci może nastąpić bez zewnętrznych cech urazu. Podkreśla się rolę zamkniętej głośni w chwili urazu występuje wtedy rozleglejsze stłuczenie płuca, a mniej obrażeń pozapłucnych klatki piersiowej. Jeśli stłuczenie jest połączone z uszkodzeniem opłucnej płucnej lub śródpierSiowej, to wystąpi odma opłuc- nowa lub śródpiersiowa i podskórna, a także krwawienie do jamy opłucnej. Najczęściej jednak niedodmę powoduje przekrwienie bierne okolicy urazu oraz wylewy krwi wewnątrzpłucne do zrębu płuca i wewnątrzpęcherzykowe. Niedodma może zajmować różne odcinki płuca, może mieć charakter niedodmy płatowej, może poszerzać się w różnym czasie po urazie.

Czytaj dalej

Cewnikowanie serca

Z różnic zawartości tlenu w poszczególnych jamach ciała i z wysokości występujących w nich ciśnień można wyliczyć, jakie są przepływy, jak dalece odbiegają od normy, oraz obliczyć opory w łożysku płucnym uzależnione od stanu naczyń włosowatych płuc i od wzmożonego przepływu płucnego. Ocena ta ma podstawowe znaczenie dla określenia rodzaju nadciśnienia płucnego, czy jest ono żylne, czy tętnicze, odwracalne czy utrwalone i dyskwalifikujące dziecko do operacyjnej korekcji wady.

Czytaj dalej

Uszkodzenie naczyń

Uszkodzenie naczyń wnęki płuca lub wielkich naczyń zdarza się rzadko, czasem towarzyszy oderwaniu oskrzela. Groźbą dla życia jest tu przede wszystkim krwotok, który trzeba natychmiast rozpoznać i opanować operacyjnie. Opisuje się samoistną blokadę krwawienia przy uszkodzeniu naczyń wnęki w zakresie śródpiersia. Należy tu wspomnieć o rzadkiej możliwości zejścia krwiaka śródpiersia w postaci jego przekształcenia się w guz o charakterze otoczkowiaka [xanthofibroma – pseudotumor postin flammatorius).

Uszko...

Czytaj dalej

Chlorowodorek cinchokainy

Chlorowodorek cinchokainy (Nuperkaina, Perkaina, Dibucaina). Jest to kwas 2-buty- locinchoninowy chlorowodorku 2-dwuetyloaminoetylamidu. Nie jest pochodną kokainy, lecz wywodzi się z szeregu chinoliny. Działanie jego również rozpoczyna się powoli,

ale trwa długo i może zapewnić analgezję na \lh do 3 godzin. Tak jak i chlorowodorek ametokainy, jest łatwo rozkładany nawet przez śladową ilość zasad, dlatego też igły i strzykawki należy przepłukiwać roztworem cinchokainy, którą następnie należy wylać. W tej samej objętości wagowej jest w porównaniu z innymi lekami bardzo toksyczny, w porównywalnych dawkach nie wykazuje takiej toksyczności. Może być do dwóch razy wygotowywany lub sterylizowany w autoklawie46- 47.

Czytaj dalej

ROZWÓJ PŁODOWY SERCA I DUŻYCH NACZYŃ ROZWÓJ SERCA

Zawiązek serca tworzy się w 3 tygodniu życia zarodkowego między owodnią a pęcherzykiem żółtkowym, w miejscu zgrubienia ściany w dolnej części pierwotnej jamy ciała. Następuje tam morfologiczne przekształcenie się komórek mezoder- malnych i komórek mezenehymalnych zwanych angioblastami.

Proliferacja angioblastów na brzusznej powierzchni płytki staje się zawiązkiem śródbłonka przyszłej cewy sercowej. Z komórek mezodermy rozwijają się mięsień sercowy i nasierdzie.

Czytaj dalej

ODPRYSKOWIEC

Jest to zaburzenie rozwojowe o charakterze guza, stanowiącego nieprawidłową mieszaninę normalnych rozwojowo elementów narządu, w którym się znajduje. Nieprawidłowość dotyczy ilości, ułożenia i stadium rozwoju tych elementów.

Hamartoma płuca może być guzem różnej wielkości, umiejscowionym częściej w płatach górnych i na obwodzie płuca, czasem wewnątrzoskrzelowo. Częściej opisywana jest u chłopców. Niekiedy może być spostrzegana już po urodzeniu i tak duża, że powoduje śmierć noworodka z powodu znacznych zaburzeń wentylacji. Częściej u dzieci przebiega bezobjawowo, ujawniając się w późniejszym wieku, zwłaszcza po okresie pokwitania.

Czytaj dalej

Analgezja miejscowa

Wymienionych roztworów do analgezji powierzchniowej nie należy stosować w razie obecności na błonach śluzowych zmian zapalnych lub urazowych. Analgezja powierzchniowa jest na ogół bezpieczniejsza niż anestezja w przypadkach z dużą ilością ropnej wydzieliny w drzewie oskrzelowym, w niedrożności dróg oddechowych, u chorych w złym stanie ogólnym. Analgezja powierzchniowa umożliwia również obserwację ruchów strun głosowych.

Czytaj dalej

Hipobaryczna cinchokaina

-2. Hipobaryczna cinchokaina. Roztwory hipobaryczne zostały zastosowane przez Babcocka w r. 19’14M i Pitkina w r. 192770, zanim W. Howard Jones wprowadził lekki roztwór cinchokainy w r. 1930. Rzadko obecnie stosowana w W. Brytanii.

Szczegóły patrz: Synopsis oi Anaesthesia, wyd. 7, a także Lee J. A. i Bryce-Smith R., Practical Regional Analgesia 1976. Amsterdam: Excerpta. Medica Foundation.

a...

Czytaj dalej

Po operacjach

Wszystkie wymienione stany wymagają leczenia operacyjnego, jednak powinno być ono poprzedzone przygotowawczym leczeniem usprawniającym, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ćwiczenia przepony. Leczenie operacyjne polega na torakotomii, wyluszczeniu ropniaka, odkorowaniu płuca i zamknięciu ewentualnego przecieku powietrza poprzez segmentarną lub brzeżną resekcję tkanki płucnej otwartej do jamy ropniaka. U dzieci nawet z masywnym opancerzeniem płuca i znacznym ścieśnieniem żeber rzadko zachodzi potrzeba resekcji żebra przy wykonywaniu dekortykacji, natomiast zawsze należy się liczyć z dość obfitym krwawieniem śródoperacyjnym. Zawsze po operacji zakłada się podwójny drenaż ssący jamy opłucnej.

Czytaj dalej

Blokada nerwu odpiszczelowego

Blokada nerwu odpiszczelowego. Jest on końcowym odgałęzieniem nerwu udowego i po wyjściu spod mięśnia krawieckiego biegnie podskórnie po przyśrodkowej stronie stawu kolanowego. Dalej przebiega do kostki przyśrodkowej wraz z żyłą odpiszczelową. Blokadę wykonuje się przez podskórne wstrzyknięcie 10-15 ml roztworu analgetyku w bliskim sąsiedztwie żyły odpiszczelowej, w punkcie jej przebiegu tuż poniżej stawu kolanowego. Należy bacznie uważać, aby roztwór nie został podany dożylnie.

Czytaj dalej