Pokarm

Pokarm, bogaty w tłuszcz o długołańcuchowych kwasach tłuszczowych (12 węgli i więcej), wzmaga przepływ nawet dziesięciokrotnie. Kwasy o długich łańcuchach ulegają w jelicie reestryfikacji na triglicerydy i przechodzą do chłonki. Kwasy nisko- i średniołańcuchowe przechodzą bezpośrednio do układu wrotnego i nie biorą prawie udziału w powstawaniu chłonki.

W większości przypadków postępowanie to prowadzi do zagojenia przetoki chłonkowej. Jeżeli leczenie przeciąga się, następują duże ubytki chłonki, utrata masy ciała i wyniszczenie dziecka, to poleca się wykonanie torakotomii, odszukanie miejsca przecieku i podwiązanie przewodu piersiowego pierwszy wykonał to z powodzeniem Lampon w 1948 r. W niektórych przypadkach można rozważyć potrzebę diagnostycznej limfografii, która czasem może uwidocznić miejsce uszkodzenia. Poszukuje się uszkodzenia przewodu w okolicy rozworu przełykowego. Jeśli się go nie znajdzie, to poleca się podkłucie i podwiązanie wszystkich luźnych tkanek tej okolicy w jednym bloku. Opisano również metodę leczenia stałym drenażem z okresowym wdmuchiwaniem do opłucnej jodowanego talku, powodującego zarastanie opłucnej i zamknięcie przecieku. Ostatnio zakładano z powodzeniem przeciek opłucnowo-otrzewnowy z użyciem podwójnej zastawki. Sposób ten opisano w leczeniu noworodków z otokiem chłonkowym.

Niekiedy w przebiegu leczenia trzeba podjąć decyzję całkowitego odstawienia karmienia doustnego stosuje się wtedy hiperalimentację, ale z pominięciem żyły podobojczykowej. Uważa się jednak to leczenie za bardzo złożone i grożące powikłaniami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>