Pojedyncze zwężenie tętnicy płucnej

Agenezji, a zwłaszcza zwężeniom tętnicy płucnej, towarzyszą w bardzo wysokim odsetku przypadków wady serca. Oba stany w celu ustalenia rozpoznania wymagają wykonania angiokardiopneumografii.

Pojedyncze zwężenie tętnicy płucnej podlega korekcji chirurgicznej. Opisano również pomyślny wynik operacji mnogich zwężeń obu tętnic płucnych przez wykonanie wielu poszerzeń, wycięć i zespoleń miejsc zwężonych.

Rokowanie w zwężeniu tętnicy płucnej zależy w większym stopniu od ciężkości towarzyszącej wady serca niż od stopnia i miejsca zwężenia.

O nieprawidłowym, pozatchawicowym odejściu lewej tętnicy płucnej wspomniano omawiając zewnątrzpochodne zwężenie tchawicy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>