Pojedyncze i tężcowe bodźce elektryczne

-4. Pojedyncze i tężcowe bodźce elektryczne powodują stopniowy zanik reakcji po salwie bodźców tężcowych występuje wzmożenie reakcji na pojedynczy bodziec skurczowy (torowanie potężcowe)45.

B. ŚRODKI DEPOLARYZUJĄCE: 1. Powodują drżenia pęczkowe po wstrzyknięciu dożylnym. 2. Ich działanie nasila się pod wpływem środków antycholinesterazowych, obniżenia temperatury ciała, acetylocholiny i alkalozy oddechowej.

-3. Ich działanie zmniejsza się po podaniu środków niedepolaryzujących, eteru, halotanu i pod wpływem kwasicy. 4. Pojedyncze i tężcowe bodźce elektryczne nie powodują zaniku reakcji po salwie bodźców tężcowych nie następuje wzmożenie reakcji na bodziec pojedynczy (nie ma torowania potężcowego). 5. Czas działania znacznie się skraca przy szybkim obniżaniu stężenia środka w surowicy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>