Pojedyncza pierwotna cewa sercowa

Pojedyncza pierwotna cewa sercowa wrasta w pierwotną jamę ciała, z której ścian tworzą się blaszki osierdziowe. Początkowo jama sercowa leży brzusznie do przełyku i jest z nim połączona krezką grzbietową serca, która z czasem zanika.

Okoliczność ta sprawia, że pierwotne serce w jamie osierdziowej jest stosunkowo swobodnie połączone z blaszkami osierdziowymi tylko od strony grzbietowej i brzusznej.

W ciągu dalszego rozwoju płodowego w cewie sercowej powstają przewężenia na skutek wrastających w nią wypustek i dzielących ją początkowo na trzy jamy: opuszkę, komorę i przedsionek, a następnie na 5: opuszkę ze wspólnym pniem tętniczym, komorę i przedsionek z zatoką żylną. Mniej rozciągliwy worek osierdziowy powoduje, że szybciej rosnąca cewa pierwotna ulega skręceniu początkowo w kształcie litery S, a następnie U (w płaszczyźnie czołowej).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>