Płyn mózgowo-rdzeniowy

Płyn mózgowo-rdzeniowy (p. str. 20). Jego ciężar właściwy wynosi 1004,54ł. Właściwości fizyczne. Zachowanie się roztworu środka analgetycznego podanego do przestrzeni podpajęczynówkowej zależy od jego:

a) rozprzestrzeniania, tzn. mechanicznego mieszania zależnego od siły wstrzyknięcia, b) konwekcji (unoszenia) zależnej od siły ciężkości, np. ciężka cinchokaina,

c) przemieszczenia płynu mózgowo-rdzeniowego przez duże objętości roztworu środka analgetycznego (jak przy podaniu hipobarycznej cinchokainy),

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>