OTOK CHŁONKOWY

Wlew chłonki do jamy opłucnej lub śródpiersia może się zdarzyć w zespole urazu klatki piersiowej może wystąpić także jako powikłanie pooperacyjne praktycznie po każdej torakotomii lewostronnej, głównie po operacjach na sercu i wielkich naczyniach, z powodu guzów śródpiersia lub przy dekortykacji płuca. Opisywano wylew chłonki po tak znikomych urazach, jak podniesienie ciężaru lub atak kaszlu. Nieurazowe tło wylewu chłonki to procesy chorobowe, jak: nowotwory, tętniaki, procesy zapalne przebiegające z zajęciem węzłów chłonnych śródpiersia, zakrzep żyły podobojczykowej. Także wrodzona niewydolność układu chłonnego, wady przewodu piersiowego, limfangiektazja opłucnej usposabiają do powstania wylewu chłonki (9).

Objawy kliniczne to objawy wysięku opłucnowego stwierdzenie obecności chłonki drogą nakłucia ustala jego tło. Wylew chłonki w jamie opłucnej nie powoduje odczynu włóknikowego i jest oporny na zakażenie.

Leczenie. Polega na aspiracji chłonki przez okres 2-4 tygodni, leżeniu, zapewnieniu spokoju, nieprzegrzewaniu chorego oraz na stosowaniu diety mało tłuszczowej, tj. zawierającej średnio- i niskołańcuchowe kwasy tłuszczowe – o 10 węglach lub mniej. Podstawowy przepływ chłonki przez przewód piersiowy wynosi 1,38 ml/

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>