ODRUCHY RDZENIOWE Z POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTÓW RDZENIA KRĘGOWEGO:

Unaczynienie rdzenia kręgowego. Pochodzi od tętnic rdzeniowych żylnych, dwóch po każdej stronie, gałęzi tętnicy móżdżkowej tylnej dolnej, odchodzących na poziomie otworu wielkiego. Zaopatrują one sznury tylne rdzenia.

Pojedyncza tętnica rdzeniowa przednia biegnie w oponie miękkiej pokrywającej szczelinę pośrodkową przednią. Odchodzi od zespolenia drobnych odgałęzień każdej z tętnic kręgowych, na poziomie otworu wielkiego. Ma ona połączenie z tętnicami międzyżebrowymi, lędźwiowymi i innymi małymi naczyniami tętniczymi. Zaopatruje boczne

i przednie sznury rdzenia, tzn. dwie trzecie jego tkanki. Zakrzepica tej. tętnicy prowadzi do zespołu tętnicy rdzeniowej przedniej, który objawia się porażeniem z zachowaniem przewodzenia w sznurach tylnych (czucie głębokie, ułożenia, dotyku, wibracji). Kaliber tętnic na poziomie Th! i Thn jest większy niż innych, co zapewnia lepsze ukrwienie poszerzonym odcinkom rdzenia (tętnice Adamkiewicza)38. Tętnica na poziomie Thn oddaje odgałęzienia biegnące w górę i dół rdzenia kręgowego. Na poziomie Th! odgałęzienia biegną tylko w dół. Unaczynienie rdzenia można więc podzielić na trzy obszary bez żadnych połączeń między nimi39. (Patrz również: Dommisse G. F., Arteries and Veins oi the Human Spinal Cord, from Birth, 1976. Edinburgh and London: Churchill-Livingstone).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>