ODPRYSKOWIEC

Jest to zaburzenie rozwojowe o charakterze guza, stanowiącego nieprawidłową mieszaninę normalnych rozwojowo elementów narządu, w którym się znajduje. Nieprawidłowość dotyczy ilości, ułożenia i stadium rozwoju tych elementów.

Hamartoma płuca może być guzem różnej wielkości, umiejscowionym częściej w płatach górnych i na obwodzie płuca, czasem wewnątrzoskrzelowo. Częściej opisywana jest u chłopców. Niekiedy może być spostrzegana już po urodzeniu i tak duża, że powoduje śmierć noworodka z powodu znacznych zaburzeń wentylacji. Częściej u dzieci przebiega bezobjawowo, ujawniając się w późniejszym wieku, zwłaszcza po okresie pokwitania.

Objawy nie są swoiste można obserwować kaszel, krwioplucie, nawracające zakażenie miąższu płucnego. W badaniu rtg jest zwykle widoczny okrągły lub owalny ostro ograniczony cień, czasem płatowaty.

Z powodu swego okrągłego kształtu guz musi być różnicowany z wieloma chorobami, dającymi podobny obraz w badaniu, jak gruźliczaki, przetoki tętniczo-żylne, torbiele pochodzenia pasożytniczego lub oskrzelowopochodne, niekomunikujące ropnie płuc, przerzuty nowotworowe.

Zmiana, jak każdy okrągły guz w płucach, z chwilą jej stwierdzenia podlega leczeniu chirurgicznemu. O rozległości zabiegu można zadecydować w czasie operacji. Na ogół podkreśla się możliwość śródoperacyjnego makroskopowego rozpoznania liamartomy. Ostateczne rozpoznanie ustala się w badaniu morfologicznym opisuje się wówczas obecność chrząstki oskrzelowej, różny stopień zróżnicowania tkanki tłuszczowej, mięśniowej, naczyniowej i błony śluzowej, czyli pomieszania elementów mezo- i endodermalnych. Niezwykle rzadko zdarza się złośliwienie guza – rak lub mięsak.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>