Odma opłucnowa

w czasie fiuoroskopii, pobrania ropy na posiew i antybiogram, przepłukania jego jamy i podania miejscowo antybiotyku. Na ogół nie podejmuje się decyzji leczenia operacyjnego ropnia płuc w ostrej fazie g.z.p.

Reasumując wskazania do interwencji chirurgicznej w powikłanym ‘przebiegu g.z.p. należy powrócić do paru istotnych spraw.

Odma opłucnowa powodująca ostry stan niewydolności oddechowej na ogól łatwo daje siQ opanować typowym postępowaniem leczniczym, przeprowadzonym przez chirurga mającego doświadczenie w wyborze miejsca drenażu i ocenie jego działania. Przy źle działającym drenażu rozprężenie płuca nie postępuje, utrzymują się przestrzenie powietrzne w opłucnej, często wielokomorowe, wytwarzające stały ucisk na płuco. Rozprężenie płuca decyduje o likwidacji zapalenia opłucnej, zapobiega gromadzeniu się wysięku i rozprzestrzenianiu się zakażenia. Utrzymujący się rop- niak opłucnej sprzyja nadlcażeniem go innymi bakteriami, zwłaszcza Gram-ujem- nymi, które dalej utrudniają leczenie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>