Odma opfucnowa

Odma opłucnowa powstająca w wyniku uszkodzenia opłucnej i niewielkiego stopnia rozerwania miąższu płucnego daje się zwykle opanować aspiracją przez nakłucie lub założenie ssania opłucnowego. Odma pod ciśnieniem zdarza się rzadko, świadczy o rozległym rozerwaniu miąższu płuca i większego oskrzela oraz o wytworzeniu się mechanizmu zastawkowego. Stwarza warunki do powstania ostrej niewydolności oddechowo-krążeniowej i wymaga natychmiastowego odbarczenia przez założenie drenu ssącego.

Rozerwanie oskrzela. Utrzymywanie się masywnego przecieku powietrza i stanu niedotlenienia mimo dobrze działającego drenażu i prawidłowego leczenia nasuwa podejrzenie rozerwania oskrzela lub oskrzeli głównych albo tchawicy. Częściowe lub całkowite oderwanie oskrzela może łatwo wystąpić w czasie gwałtownego przygniecenia klatki piersiowej w kierunku przednio-tylnym przy zamkniętej głośni. Wówczas na skutek nagłego zbliżenia mostka do kręgosłupa zwiększa się kąt ostrogi przy odsunięciu płuc ku bokom, powodując rozerwanie ściany oskrzela zwykle tuż przy ostrodze, lub dochodzi do podłużnego rozdarcia tchawicy nad ostrogą. Zwykle pierwszym objawem jest wystąpienie i szybkie narastanie odmy śródpiersiowej i podskórnej przy współistniejącej odmie oplucnowej, często pod ciśnieniem, krwawienie do jamy opłucnej lub lcrwioplucie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>