Nerwy rdzeniowe:

Korzeń przedni przewodzi impulsy odśrodkowe. Przedzwojowe aksony współczulne są wypustkami komórek znajdujących się w po- średnio-bocznym rogu rdzenia kręgowego od Thi do L2 włącznie.

Korzeń tylny jest większy niż przedni. Korzenie tylne przewodzą wszystkie impulsy dośrodkowe z całego ciała i trzewi. W skład każdego tylnego korzenia rdzeniowego wchodzi zwój nerwowy oraz włókna przewodzące: 1) ból, 2) dotyk, 3) czucie temperatury, 4) czucie głębokie lub mięśniowe

kości, stawów, ścięgien itp., 5) dośrodkowe włókna trzew- ne (towarzyszące współczulnym), 6) włókna naczynioroz- szerzające. Włókna przewodzące ból i temperaturę wnikają do rogów tylnych rdzenia, gdzie kończą się w pobliżu komórek substancji szarej. Następnie przebiegają na stronę przeciwną, na przestrzeni trzech segmentów i wstępują drogą rdze- niowo-wzgórzową do wzgórza.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>