NERW ŁYDKOWY

NERW ŁYDKOWY (Ls Slr S-,). Tworzą go gałązki przyśrodkowego i bocznego nerwu podkolanowego.-Biegnie w dół wraz z żyłą odpiszczelową krótką, poniżej i ku tyłowi od kostki bocznej. Unerwia zewnętrzną część stopy oraz piętę. Blokadę przeprowadza się w sposób podobny, jak blokadę nerwu piszczelowego tylnego, po przyśrodkowej stronie stawu skokowego. Używając 5-10 ml roztworu środka analgetycznego nastrzy- kuje się tkanki na linii łączącej ścięgno Achillesa i najbardziej wystający punkt kostki bocznej.

NERW ODPISZCZELOWY (LJ, L4) stanowi zakończenie nerwu udowego. Biegnie, towarzysząc żyle odpiszczelowej, ku przodowi od kostki przyśrodkowej, gdzie można wykonać jego blokadę podając 10 ml roztworu analgetyku. Unerwia on skórę tuż poniżej i ponad kostką przyśrodkową.

NERW PISZCZELOWY TYLNY (S,, S2) jest odgałęzieniem nerwu podkolanowego przyśrodkowego. Przebiega do tyłu od kostki przyśrodkowej i dzieli się na nerw po- deszwowy przyśrodkowy i boczny. Blokadę najłatwiej jest wykonać w ułożeniu chorego na brzuchu. Wstrzykuje się 10 ml roztworu analgetycznego przez igłę wkłutą przyśrodkowo od ścięgna Achillesa, na poziomie stawu skokowego, zagłębioną aż do trocz- ka zginaczy, w pobliżu wyczuwalnej tętnicy piszczelowej. Igłę wkłuwa się ku przodowi i nieznacznie na zewnątrz, w kierunku tylnej powierzchni kości piszczelowej.

Blokada kostki umożliwia po upływie 10 minut wykonywanie zabiegu na stopie. Blokada nerwu piszczelowego tylnego może służyć jako próba rozszerzalności naczyń stopy.

Nerw piszczelowy tylny unerwia przednio-przyśrodkową część strony podeszwowej stopy. Pozostała część unerwiona jest przez nerw łydkowy.Blokada każdego z wymienionych nerwów powoduje porażenie naczynioruchowe na obszarze skóry objętym analgezją.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>