Nakłucie w pozycji leżącej

i prostopadle do skóry pleców, ze ścięciem ustawionym w takiej płaszczyźnie, aby rozdzielała ona, a nie przecinała włókien opony twardej. W razie natrafienia na kość igłę wycofuje się i nieznacznie zmienia jej kierunek do góry lub do dołu. W wielu przypadkach udaie się identyfikacja przestrzeni zewnątrzoponowej za pomocą metody z wiszącą kroplą60. Od tego miejsca opona twarda oddalona jest tylko o 1-2 mm. Prawidłowe umieszczenie igły w przestrzeni podpajęczynówkowej powinno prowadzić, po usunięciu mandrynu, do swobodnego wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego, i to o charakterze ciągłym, a nie w postaci pojedynczych kropli. Wypływ taki zostaje zwykle osiągnięty po obrocie igły i zagłębieniu jej o dalszy 1 mm. Podbarwienie płynu mózgowo-rdzeniowego krwią jest bez znaczenia i zwykle ulega przeiaśnieniu po upuszczeniu kilku mililitrów. Aspirowanie samej krwi świadczy o tym, że koniec igły prawdopodobnie tkwi w żyle. W takim wypadku punkcię należy powtórzyć. Tak zwane suche nakłucie jest zwykle, lecz nie zawsze, wynikiem nietrafienia igłą do przestrzeni podpajęczynówkowej.

Dostęp boczny. Igłę wkłuwa się 1,5 cm od linii środkowej ciała i pod kątem 25°’ do niei, dokładnie naprzeciw środka przestrzeni międzykręgowej. Przy dostępie bocznym wygięcie pleców nie jest aż tak istotne. Uważa się, że sposób ten sprawia mniej bólu, ponieważ igła omija więzadła, łatwiej jest również ją prowadzić. Metoda dająca czasem dobre wyniki, gdy zawodzi dostęp środkowy.

Nakłucie w pozycji leżącej na brzuchu – dostęp lędźwiowo-krzyżowy. Wykonuje się analgezję skóry 1 cm przyśrodkowo i 1 cm ku dołowi od najniżei położonego punktu kolca biodrowego tylnego górnego. Chory ułożony jest na brzuchu, z poduszką pod biodrami. 12-centymetrową Igłę wkłuwa się pod kątem 55° kierując ją do linii środkowej ciała na przestrzeń międzykręgową L, – S,. Jest to dogodny dostęp u chorych ze zwyrodnieniem stawów i otyłością61. Może też być użyteczny w lędźwiowej analgezji zewnątrzoponowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>