MIEJSCOWA ANALGEZJA DO NASTAWIANIA ZAMKNIĘTYCH ZŁAMAŃ100

Po dokładnym umiejscowieniu złamania za pomocą zdjęcia rentgenowskiego wkłuwa się igłę do krwiaka między odłamami kostnymi. Zaaspirowanie wynaczynionej krwi jest obowiązkowe, stanowiąc dowód prawidłowego położenia igły. Wstrzykuje się 1,5 lub 2% lignokainy bez adrenaliny. W przypadku złamania Collesa wymagana objętość roztworu analgetycznego wynosi 15-20 ml wstrzyknięcia dokonać należy od wyprost- nej strony nadgarstka, a dodatkowo wykonuje się nastrzyknięcie okolicy wyrostka ryl- cowatego kości łokciowej. W przypadku złamania Potta podaje się 10-20 ml środka analgetycznego z dodatkiem hialuronidazy w złamaniu kości udowej – 20-30 ml. Podawane w tych razach dawki analgetyku są wysokie, należy więc pamiętać o możliwości wystąpienia objawów toksycznych. Analgezja tego typu najlepiej nadaje się do zastosowania w złamaniach świeżych, szczególnie kości śródstopia i śródręcza. Dobre wyniki ma dawać hialuronidaza dodawana w ilości 1000 jednostek do każdych 20 ml roztworu analgetycznego. Przy zastosowaniu lignokainy analgezja występuje po 10 minutach i trwa przez 2-3 godziny. Metoda nie zapewnia pełnego zniesienia czucia bólu, może jednak mieć zastosowanie w urazach masowych oraz przy braku opieki anestezjologicznej.

ANALGEZJA POWIERZCHNIOWA DO GASTROSKOPII161, FIBROSKOPII I EZOFAGOSKOPII Kokaina do ezofagoskopii po raz pierwszy została zastosowana przez Stoerka i von Hackera w r. 1887.

Fibroskopy działające na zasadzie przenoszenia obrazu wzdłuż cienkich włókien szklanych, umożliwiają wziernikowanie struktur znajdujących się nawet pod dużym kątem

w stosunku do oka badającego. Wynalazek ten opatentował J. L. Baird z Anglii w r. 1927 ulepszył po H. H. Hopkins z Uniwersytetu w Reading162. Endoskopia przewodu pokarmowego rozwinęła się dzięki pionierskim pracom Hirschowitza z r. 1958163.

Po premedykacji diazepamem i atropiną choremu podaje się do ssania tabletkę ame- tokainy (60 mg) lub lignokainy. Za duża dawka atropiny może znacznie utrudnić ssanie. Może zaistnieć konieczność podania dodatkowej dawki diazepamu dożylnie, 5 mg na minutę, aż do wystąpienia opadania powiek lub dysartrii. U chorych z niskim ciśnieniem można posłużyć się chlorometiazolem (Hemineurin)164. Następnie spryskuje się 4% li- gnokainą dziąsła, język, podniebienie oraz gardło. Można użyć także 4% roztworu kokainy lub 1% ametokainy. Innym jeszcze sposobem jest podanie choremu 2% roztworu ametokainy do płukania jamy ustnej i gardła lub smakowo przyprawioną galaretkę ksylokainową do połknięcia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>