LEKI UŻYWANE W ANALGEZJI PODPAJĘCZYNÓWKOWEJ I ZEWNĄTRZOPONOWEJ

Chlorowodorek kokainy. Był pierwszym lekiem użytym w analgezji rdzeniowej, po czym wprowadzono tropokainę, lignokainę, prilokainę, mepiwakainę i bupiwakainę. Obecnie nie stosuje się kokainy do analgezji rdzeniowej.

Amylokaina (Stoyaina). Lek szeroko używany przez wiele lat, obecnie nie jest stosowany z powodu swych dużych właściwości drażniących. Chlorowodorek prokainy (Etokaina, Nowokaina, Neolcaina). Może być sterylizowany w autoklawie44. Jego kryształy rozpuszcza się przed wstrzyknięciem w płynie mózgowo-rdzeniowym. W stężeniu 5% lub mniejszym nie jest drażniący dla tkanki nerwowej i opon. Analgezja trwa od 40 do 80 minut.

Chlorowodorek ametokainy (Tetrakaina, Anetaina, Decikaina, Pantokaina, Pontokai- na). Może być sterylizowany, chociaż w tym procesie traci część swojej mocy46. Może także być jedno- lub dwukrotnie wygotowywany. Unieczynniany jest przez zasady. Początek analgezji występuje później, ale trwa dłużej niż w przypadku kokainy i wynosi l‘/2-2Va godziny. Dostarczany jest w ampułkach po 20 mg w formie białego proszku lub 1% roztworu, którego 1 ml zawiera 10 mg. W celu uzyskania roztworu hiperba- rycznego można go rozcieńczać w glukozie. Podpajęczynówkowo podać można jako dawkę maksymalną 20 mg ametokainy. W mieszaninie z 1,5% lignokainą (1 : 1000 do 1 : 2000) stosowany jest jako długo działający lek w analgezji zewnątrzoponowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>