LECZENIE PRZEPUKLINY OPONOWO-RDZENIOWEJ

, Celem prawidłowego postępowania leczniczego u dzieci z wrodzoną przepukliną oponowo-rdzeniową jest stworzenie modelu organizacyjnego zespołu, który w sposób metodyczny objąłby chore dziecko opieką od momentu urodzenia aż do chwili jego

usamodzielnienia. Warunkiem powodzenia jest operacja przepukliny wykonana natychmiast po urodzeniu dziecka i wcześnie rozpoczęte usprawnianie przy współpracy rodziców akceptujących ten tryb postępowania i świadomie zaangażowanych, w opiekę nad dzieckiem. Dalsze etapy leczenia polegają na operacji zapobiegającej narastaniu objawów aktywnego wodogłowia. W ciągu pierwszych miesięcy życia, wykonuje się, zależnie od wskazań, zabiegi ortopedyczne i urologiczne. W korelacji z psychologiem dąży się do uzyskania prawidłowego rozwoju psychoruchowego,, wczesnej pionizacji i nauki chodzenia. Ostatecznym celem jest uzyskanie samodzielności dziecka.

Operacje przepukliny oponowo-rdzeniowej u noworodków. Leczenie chirurgiczne rozpoczyna się zaraz po urodzeniu, w ciągu pierwszych 6 do 24 godzin życia. Ma^ ono na celu uwolnienie tkanki nerwowej i odtworzenie kanału kręgowego, zapobieżenie zakażeniu ośrodkowego układu nerwowego i ułatwienie pielęgnowania, a następnie umożliwienie wczesnego usprawniania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>