Leczenie przedłużonego bezdechu:

-1. Cierpliwie utrzymywać wentylację dodatnim ciśnieniem mieszaniną około 8 l/min podtlenku azotu i tlenu (minimum 30%), starannie unikając zarówno hipo-, jak i hiper- wentylacji. Jeżeli zachodzi potrzeba, należy podać środki uspokajające.

-2. Użyć stymulatora nerwów, aby ustalić, czy bezdech wystąpił z przyczyn ośrodkowych czy obwodowych i – jeżeli to możliwe – czy blok jest typu depolaryzacyjnego czy niedepolaryzacyjnego.

-3. W przypadkach bloku niedepolaryzacyjnego zastosować prostygminę i atropinę (p. wyżej). 4. Pobrać próbkę krwi (na heparynę) do oznaczenia poziomu cholinesterazy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>