Kręgosłup

Lincoln Fleetwood Sise (1874-1942) z Bostonu w Stanach Zjednoczonych spopularyzował użycie ametokainy (tetrakainy)31, którą zsyntetyzował Eisleb w r. 192832.

Na terenie prawie całej W. Brytanii analgezja podpajęczynówkowa jest obecnie mało popularna, w części z obawy przed odpowiedzialnością prawną w razie wystąpienia komplikacji33, jak to miało miejsce w przypadku Woolleya i Rose’a, kiedy to u dwóch chorych tego samego dnia wystąpiła po analgezji rdzeniowej paraplegia spowodowana najprawdopodobniej domieszką fenolu, który dostał się do roztworu środka analgetycznego przez bardzo małe pęknięcia w szklanych ampułkach. Odpowiednie znaczenie miało również ukazanie się artykułu Fostera Kennedy’ego pt.: ,,Cłężkie porażenia rdzeniowe w następstwie analgezji rdzeniowej”34. Artykuł ten spowodował napisanie przez Drip- psa (1911-1974) i Vandama35 pracy zatytułowanej „Długoterminowa obserwacja 10 098 chorych, u których zastosowano analgezję rdzeniową niewystępowanie istotnych powikłań neurologicznych” (pracę przedrukowano w Survey of Anesthesiology, 1970, 14, 308). Niepokój wokół tej sprawy pogłębia fakt niepełnego rozumienia przyczyn występowania niektórych komplikacji, takich jak np. zlepne zapalenie opon. Należy jednak stwierdzić, że podpajęczynówkowa analgezja rdzeniowa, wykonywana poprawnie i ostrożnie, jest sposobem dającym u znacznej większości chorych doskonałe wyniki36. Prawie w każdym przypadku analgezję podpajęczynówkową można zastąpić analgezją zewnątrzoponową.

ANATOMIA Kręgi. Kręgosłup składa się z 7 kręgów szyjnych, 12 piersiowych, 5 lędźwiowych, 5 krzyżowych oraz 4 lub 5 guzicznych. Kręgi krzyżowe i guziczne zrastają się u dorosłych w jedną całość.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>