KRĄŻENIE PŁODOWE

Charakterystyczną cechą układu krążenia płodowego jest istnienie układu naczyniowego w pępowinie i łożysku, czyli poza zasięgiem organizmu płodu. Obie tętnice pępkowe rozgałęziają się w łożysku tworząc siatkę naczyń tętniczych, a następnie z siatki naczyń żylnycli powstaje żyła pępkowa, przez którą dostarczany jest do płodu tlen i substancje odżywcze. Żyła pępkowa po przekroczeniu pierścienia pępkowego płodu oddaje jedną gałązkę do żyły wrotnej (ryc. 5-3 b).

Przedłużeniem żyły pępkowej wkraczającej do jamy brzusznej jest przewód żylny (Arancjusza), którego kilka gałęzi wnika do miąższu wątroby przed zespoleniem lub po zespoleniu z żyłą wrotną. Wątroba otrzymuje niemal wyłącznie krew utlenowaną. Przewód żylny uchodzi do żyły głównej dolnej, gdzie miesza się z krwią żylną narządów brzucha i kończyn dolnych płodu. W prawym przedsionku mieszana krew tętniczo-żylna z żyły głównej dolnej miesza się wyłącznie z krwią z żyły głównej górnej. Według niektórych autorów to mieszanie się nie jest całkowite, ponieważ zastawka znajdująca się przy ujściu żyły głównej dolnej do prawego przedsionka (zastawka Eustachiusza) kieruje krew w dużej mierze przez otwór owalny do lewego przedsionka, gdzie miesza się z krwią z żył płucnych, a następnie przepływa do aorty. Krew z żyły głównej górnej i prawego przedsionka płynie do prawej komory, a z niej przez tętnicę płucną do płuc.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>