Kanał kręgowy

Donoszono również o zakażeniu krążka młędzykręgowego, co prowadzi do tworzenia się zacieku ropnego. Kręgosłup. Posiada cztery krzywizny, z których piersiowa i krzyżowa są krzywiznami pierwotnymi, swoimi wklęsłościami skierowanymi ku przodowi. Pełne zgięcie kręgosłupa powoduje zniesienie krzywizny szyjnej i lędźwiowej. W pozycji leżącej na wznak trzeci kręg lędźwiowy stanowi najwyższy punkt krzywizny lędźwiowej, podczas gdy piąty krąg piersiowy stanowi najniższy punkt krzywizny piersiowej. Tylne, przed-

nie i boczne skrzywienia kręgosłupa oraz zapalenia stawów międzykręgowych mogą zaburzać kształt krzywizn i przez to utrudniać nakłucie lędźwiowe.

Ustawienie wyrostków kolczystych determinuje kierunek wkłucia igły punkcyjnej. Wyrostki kolczyste kręgów szyjnych, dwóch pierwszych kręgów piersiowych i czterech ostatnich kręgów lędźwiowych leżą praktycznie w płaszczyźnie poziomej z ich trzonami. Wyrostki kolczyste pozostałych, kręgów skierowane są ku dołowi, tak że ich końce znajdują się na wysokości trzonów kręgów położonych bezpośrednio poniżej. Wyjątek stanowi wyrostek pierwszego kręgu lędźwiowego, którego koniec rzutuje się na chrząstkę międzykręgową. Wyrostek piątego kręgu lędźwiowego zwiesza się nad przestrzenią lędźwiowo-krzyżową.

Kanał kręgowy. Jest ograniczony od przodu przez trzony kręgowe i krążki między- kręgowe od tyłu przez blaszki kręgów, więzadła żółte i łuki kostne, na których osadzone są wyrostki kolczyste oraz przez więzadła przebiegające pomiędzy wyrostkami, nazwane więżadłami międzykolczystymi bocznie przez łuki kręgowe i blaszki. Wielkość i kształt kanału są zróżnicowane jest większy w okolicy szyjnej i lędźwiowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>