INSTRUMENTARIUM

Niezwykle ważna jest prawidłowa sterylizacja. Powinna ona być przeprowadzana za pomocą promieniowania gamma lub w autoklawie. Ampułek nie należy przechowywać w spirytusie ani innych roztworach antyseptycznych, gdyż nawet minimalne uszkodzenie szkła może doprowadzić do zanieczyszczenia środka analgetycznego z niefortunnymi tego następstwami50. Obecnie dostępne są zestawy do jednorazowego użycia.

Igła do nakłucia lędźwiowego powinna być możliwie cienka (kaliber 20-22) i mieć krótkie ścięcie. Dobre wyniki daje zastosowanie igły Antoniego, średnicy 0,5 mm, która musi być wkłuwana przez igłę o większej średnicy lub przez prowadnicę Sise’a57. Cały zestaw uzupełniają dwie szklane strzykawki 2- i 4-mililitrowe, igła do nabierania środka analgetycznego oraz igła śródskórna.

TECHNIKA NAKŁUCIA LĘDŹWIOWEGO DO BLOKADY PODPAJĘCZYNÓWKOWEJ Zasady postępowania zawarte są w słowach Barkera, jednego z pionierów tej metody58: „Oponę twardą nakłuwa się czubkiem igły w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, po czym podaje się zamierzoną dawkę leku bezpośrednio do płynu mózgowo-rdzeniowego, poniżej zakończenia rdzenia kręgowego”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>