Igła ze sprężyną Macintosha

-6. Igła ze sprężyną Macintosha185, skonstruowana przez R. H. Salta150. 7. Strzykawka Iklégo191. Te dwa ostatnie urządzenia automatycznie identyfikują przestrzenie zewnątrzoponowe poprzez zwolnienie sprężyny w momencie wnikania igły do przestrzeni i spadku oporu.

-8. Indykator kroplówkowy192. Szybkie wstrzyknięcie płynu do przestrzeni zewnątrzoponowej u chorego nieprzytomnego powoduje wzrost częstości i głębokości oddechów. Próba ta nie zawsze wypada dodatnio u pacjentów przytomnych, jeżeli wstrzyknięcie odbywa się powoli lub jeżeli jest ono wykonywane do przestrzeni podpajęczynówkowej (objaw Durransa193). Wstrzyknięcie 5 ml wody destylowanej zewnątrzoponowo powoduje u chorego nieprzyjemne odczucia – jeszcze jeden objaw pomocny w lokalizowaniu przestrzeni zewnątrzoponor wej (Lund)194.

Wstrzyknięcie leku można rozpocząć tylko wtedy, gdy jest się pewnym umiejscowienia igły. Początkowo podaje się 5 ml roztworu jako dawkę próbną i jeżeli po 5 minutach nie wystąpią objawy blokady podpajęczynówkowej, jak niemożność poruszania stopami, podaje się powoli pozostałą objętość, wykonując często próbne aspirowanie, aby uniknąć ryzyka wstrzyknięcia podpajęczynówkowego lub dożylnego. Wielu doświadczonych anestezjologów nie podaje dawki próbnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>