Hipoplazja

Hipoplazja może obejmować w różnym stopniu oba płuca, może występować jednostronnie, a może dotyczyć jedynie płata lub płatów albo segmentów. Objawy zależą od stopnia niedorozwoju: może przebiegać bezobjawowo, ale może dać objawy niewydolności oddechowej już w okresie noworodkowym. W późniejszym czasie pierwsze objawy ograniczonej hipoplazji daje zakażenie. Zakażenie wadliwie zbudowanej tkanki jest uporczywe, trudno poddaje się leczeniu zachowawczemu, łatwo nawraca i stale na tym samym obszarze, w końcu zmienia charakter anatomiczny wady, przekształcając zajęty odcinek w przewlekłe ropne ognisko. Ostatecznie wymaga leczenia operacyjnego – wycięcia obszaru niedorozwoju (ryc. 4-6).

W badaniu rtg ograniczona hipoplazja może imitować marskość piatów lub segmentów, Istnieje tu jednak nasilenie zmian włóknistych i brak jest tkanki pęcherzykowej. Pomocne w ustalaniu rozpoznania jest badanie bronchoskopowe, a zwłaszcza bronchografia i niekiedy angiopncumonografia.

Należy odróżnić hipoplazję pierwotną, opisaną wyżej, od hipoplazji wtórnej, będącej następstwem zmniejszonej pojemności klatki piersiowej, nie pozwalającej na rozwój płuca. Anatomicznie płuco bywa tu najczęściej w całości wykształcone, jedynie znacznie mniejsze, choć można również stwierdzić brak płata lub segmentów. Obserwuje się ten stan we wrodzonej przepuklinie przeponowej, wrodzonych guzach wewnątrz klatki piersiowej, jak: potworniała, przemieszczona nerka, lub przy gu-zach jamy brzusznej unoszących przeponę ku górze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>