Hipobaryczna cinchokaina

-2. Hipobaryczna cinchokaina. Roztwory hipobaryczne zostały zastosowane przez Babcocka w r. 19’14M i Pitkina w r. 192770, zanim W. Howard Jones wprowadził lekki roztwór cinchokainy w r. 1930. Rzadko obecnie stosowana w W. Brytanii.

Szczegóły patrz: Synopsis oi Anaesthesia, wyd. 7, a także Lee J. A. i Bryce-Smith R., Practical Regional Analgesia 1976. Amsterdam: Excerpta. Medica Foundation.

a. SPOSÓB HOWARDA JONESA71. Polega na przemieszczaniu płynu mózgowo-rdzeniowego przez dużą objętość roztworu środka analgetycznego. Wpływ ma również ciężar właściwy, pozwalający na umieszczenie roztworu analgetyku w żądanym miejscu. Wysokość analgezji zależy głównie od objętości podanego roztworu.

One comment to Hipobaryczna cinchokaina

  • Malcolmm  says:

    Wow wszedlem tutaj po nazwie, ktora mnie bardzo zaintrygowala 🙂

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>