Gruba warstwa wlóknika

Jednocześnie wytwarza się gruba warstwa wlóknika i włóknienie opłucnej różnego stopnia, utrudniające działanie drenażu. Poleca się wówczas stosowanie dekortykacji farmakologicznej przez podawanie doopłucnowe distreptazy lub hialuronidazy wraz ze sterowanym antybiotykiem.

Wyjątkowo w przebiegu g.z.p. spotyka się masywne zropienie odcinka płuca z przetokami oskrzelowo-opłucnowymi, wymagające operacji. Natomiast zawsze w przebiegu g.z.p. należy spodziewać się wielokierunkowości zmian. Każde dziecko z g.z.p. wymaga czujności, gdyż nie można przewidzieć, czy przebieg choroby będzie nie powikłany, czy powikłany i to często jednoczesnym wystąpieniem pneumocyst, odmy z ropniakiem lub zropieniem płuca.

Na uwagę zasługuje obserwowana okresowość nasilania się zjadłiwości gronkowca, co w klinice daje odbicie w liczbie zachorowań i powikłań w danym okresie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>