Echokardiografia

Echokardiografia dopplerowska. Jest również metodą nieinwazyjną, bezpieczną, powtarzalną i niebolesną dla dziecka. Umożliwia ona zapisy kierunku i szybkości przepływu krwi w naczyniach krwionośnych i w sercu, co ma dużą wartość w diagnostyce wad i ocenie ich chirurgicznej korekcji.

Metoda reokardiograficzna. Metoda ta jest, tak jak poprzednia, metodą nieinwazyjną, umożliwia obliczenie rzutu skurczowego serca oraz ocenę ukrwienia kończyn i płuc, co ma ogromne znaczenie dla przed- i pooperacyjnej oceny układu krążenia u dzieci.

Badanie impedaneyjne. Impedancją nazywa się oporność elektryczną tkanek żywych poddanych działaniu prądu zmiennego. Zmiany impedancji zależą od pulsacyjnego przepływu krwi i od ruchów oddechowych klatki piersiowej. Badanie to należy do metod nieinwazyjnych i dostarcza informacji o rzucie serca oraz o przepływie krwi w tętnicy płucnej. Można je wykorzystać w intensywnym nadzorze kardiologicznym oraz w ocenie wyników chirurgicznej korekcji zespołu Fallota lub innych wad serca, w których występuje zmniejszony przepływ krwi przez płuca.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>