DZIAŁANIE NA ODDYCHANIE

DZIAŁANIE NA ODDYCHANIE. .Poraża mięśnie oddechowe, powodując „prostokątną falę” oddechową. Przepona, jako wrażliwsza od pozostałych mięśni, zazwyczaj ostatnia ulena porażeniu. Niekiedy występuje skurcz oskrzeli, przypuszczalnie zależny od uwolnienia histaminy (czasami nasilaneoo przez tiobarbituranyl, szczególnie u pacientów ze skłonnością do astmy, u których drażni sie oórne drogi oddechowe. Zazwyczai odruchy gardłowe, krtaniowe i oskrzelowe są osłabione, co poprawia tolerancję na intuba- cię tchawicza i drażniącą pary anestetyczne.

DZIAŁANIE NA KRĄŻENIE. W zwykłych dawkach nie wpływa na serce. Może wystąpić niewielki, nasilany przez halotan spadek ciśnienia, zależny od blokady zwoiów współczulnych47 oraz uwolnienia histaminy48. Opisywano uczuleniową zapaść naczyniową’wywołaną uwolnieniem histaminy, ale jest to rzadkie powikłanie40. Czas krzepnięcia nie zmienia się. Tnbokuraryna przeciwdziała migotaniu komór i zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń rytmu. Opisywano nadciśnienie (nie spowodowane hiperkapniąl. Środek ten iest wyraźnie koncentrowany w mięśniu sercowym50. W bar-dzo dużych dawkach może mieć uiemne działanie inotropowe51.

PRZEWÓD POKARMOWY. Działanie na żołądek i jelita jest zmienne. Zwieracz wpustu prawdopodobnie nie ulega całkowitemu zwiotczeniu. Lek gromadzi się w śledzionie50.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>