Duii płaszczyznowa

Cewnikowanie serca z reguły uzupełnia aortografla, szczególnie gdy nie udało się wprowadzić cewnika do lewego przedsionka lub lewej komory, które umożliwiają

rozpoznanie wad zastawki przedsionkowo-komorowej lewej (dwudzielnej) i zastawki aorty. Aortografla uwidacznia okienka aortalno-płucne, istnienie ewentualnego niedorozwoju luku aorty, lcoarktacji, przetrwałego przewodu tętniczego, drożności uprzednio wykonanych u dzieci zespoleń Blalocka-Taussig, Pottsa i inne wady.

Duii płaszczyznowa echokardiografia. Wprowadzenie w ostatnich latach tej nieinwazyjnej, powtarzalnej i nieszkodliwej dla dziecka metody umożliwiło znakomitą wstępną diagnostykę wad. Wymaga ona naturalnie umiejętności odczytywania tych obrazów, ale doświadczony kardiolog i chirurg mogą z nich określić rodzaj wady, stosunki anatomiczne między dużymi naczyniami i jamami serca, grubość ścian poszczególnych jam serca i ich pojemność, charakter i ruchomość zastawek oraz uzyskać inne dane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>