DEFORMACJA KRĘGOSŁUPA

g. DEFORMACJA KRĘGOSŁUPA. Z powodu trudności wykonania nakłucia lędźwiowego. h. ZMIANY ZAPALNE SKÓRY w okolicy lędźwiowej. i. ZABIEGI NEUROCHIRURGICZNE. Z przyczyn medyczno-prawnych w operacjacli przy uszkodzeniach rdzenia kręgowego lub ogona końskiego.

Wielu anestezjologów wykonuje jednak z powodzeniem blokady zewnątrzoponowe w laminektomiach przy wypadnięciu tarczy międzykręgowej. Chory układany jest do operacji w pozycji bocznej. (Thorne T. C., wiadomość ustna).

j. ZABURZENIA KRZEPNIĘCIA I LECZENIE PRZECIWZAKRZEPOWE. Stopień ryzyka nakłucia lędźwiowego u chorych z zaburzeniami krzepnięcia i w trakcie leczenia przeciwzakrzepowego nie jest znany. Krwotok do przestrzeni zewnątrzoponowej z przekłutej żyły na pewno nie jest zjawiskiem pożądanym140. k. ZNACZNE ODWODNIENIE. Są to zwykle chorzy o dużym ryzyku operacyjnym, wymagający znacznego zmniejszenia dawki środka analgetycznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>