Czynniki wytwarzające ujemne ciśnienie

Czynniki wytwarzające ujemne ciśnienie w przestrzeni zewnątrzoponowej. W przestrzeni zewnątrzoponowej u 80°/o pacjentów występuje ujemne ciśnienie157.

Przypuszczalne przyczyny: 1. Pełne zgięcie pleców158. 2. Wpuklanie opony twardej pod igłą150. 3. Przekazywanie ¡poprzez przestrzenie przykręgosłuipowe ujemnego ciśnienia z klatki piersiowej160.

Wartości ujemnego ciśnienia w przestrzeni zewnątrzoponowej nie są takie same na różnych poziomach, a w kanale krzyżowym ujemne ciśnienie w ogóle nie występuje. Może ono być mniejsze w odcinku piersiowym niż w części lędźwiowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>