Czynniki, które prowadzą zaburzeń

Reasumując, rozwój układu sercowo-naczyniowego następuje między 3 a S tygodniem życia zarodkowego. W tym też okresie powstają zaburzenia rozwojovro.

Czynniki, które prowadzą do tych zaburzeń, dotąd nic są dokładnie ustalone. Mogą ono uszkodzić prawidłowy rozwój: a) pierwotnej jamy ciała (np. ectopia cordis), b) pierwotnej cewy sercowej (przestawienia komór),

c) przegród przedsionków, komór lub pnia (przełożenia pni tętniczych, wspólny pień tętniczy, okienko aortalno-płucne, ubytki międzykomorowe, międzyprzed- sionkowe. kanały przedsionkowo-komorowe i in.),

d) głównych naczyń tętniczych (zwężenia aorty, pierścienie naczyniowe, przetrwały przewód tętniczy i in.), e) żył płucnych lub układowych (nieprawidłowe spływy żył płucnych, przetrwanie płodowej lewej górnej żyły głównej i in.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>