Czucie w górnym odcinku cięcia

W pozycji ginekologicznej następuje zniesienie krzywizny lędźwiowej. W pozycji Trendelenburga roztwory hipobaryczne przemieszczają się w kierunku doogonowym, podczas gdy hiperbaryczne w kierunku dogłowowym. Prawidłowo wykształcone krzywizny kręgosłupa ograniczają te przemieszczenia roztworów środków analgetycznych. Uniesienie głowy i barków powoduje pogłębienie krzywizny piersiowej i może zapobiegać rozprzestrzenianiu się roztworów hiperbarycznych do szyjnego odcinka rdzenia kręgowego z jego korzeniami przeponowymi. W czasie przemieszczania się analgetyku część ulega związaniu z tkanką nerwową, tak że staje się on coraz bardziej rozcieńczony. Zjawisko to nazywane jest „wyhamowaniem”. (Patrz również: Bryce-Smith R., Proc. R. Soc. Med., 1976, 69, 75).

Czas trwania analgezji. Zależy od użytego leku. Czucie w górnym odcinku cięcia skórnego przy operacjach jamy brzusznej powraca szybciej niż w odcinku dolnym. Cinchokaina, bupiwakaina43 i ametokaina działają dłużej niż lignokaina i prokaina.

Czas wiązania leku. Dla lignokainy wynosi on około 5 minut. W przypadku prokainy 3-15 minut. Czas wiązania się cinchokainy, bupiwakainy i ametokainy z tkanką nerwową jest dłuższy. Wszystkie te leki są w końcu wchłaniane do krwiobiegu, dostają się do żyły nieparzystej, a następnie rozkładane są w wątrobie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>