Chlorowodorek cinchokainy

Chlorowodorek cinchokainy (Nuperkaina, Perkaina, Dibucaina). Jest to kwas 2-buty- locinchoninowy chlorowodorku 2-dwuetyloaminoetylamidu. Nie jest pochodną kokainy, lecz wywodzi się z szeregu chinoliny. Działanie jego również rozpoczyna się powoli,

ale trwa długo i może zapewnić analgezję na \lh do 3 godzin. Tak jak i chlorowodorek ametokainy, jest łatwo rozkładany nawet przez śladową ilość zasad, dlatego też igły i strzykawki należy przepłukiwać roztworem cinchokainy, którą następnie należy wylać. W tej samej objętości wagowej jest w porównaniu z innymi lekami bardzo toksyczny, w porównywalnych dawkach nie wykazuje takiej toksyczności. Może być do dwóch razy wygotowywany lub sterylizowany w autoklawie46- 47.

Dostarczany jest w 3-ml ampułkach zawierających 1 : 200 cinchokainy w 6% glukozie, c.wł. 1024 w temp. 37°C, co stanowi roztwór hiperbaryczny (Silverton, 1934). Ampułka zawiera 1’5 mg cinchokainy.

Roztwór hiperbaryczny (1 : 1500 w 0,5% NaCl) stosowany jest dzisiaj rzadko. Chlorowodorek lignokainy (Xylokaina, Dunkaina, Lidocaina). Jest to co-dwuetyloami- no-2,6-dwumetyloacetanilidyna, zsyntetyzowana przez Lofgrena i Lundqvista w r. 194348. Nie ma właściwości drażniących, jest stabilny podczas sterylizowania w autoklawie i względnie nietoksyczny. W analgezji rdzeniowej używa się roztworu o stężeniu 5% w 3,1% glukozie, co zapewnia ciężar właściwy 1018 i pH 6,5 lub w 7,5°/o glukozie – c.wł. 1035, 1,5 ml takiego roztworu wystarcza na 2 godziny dobrej analgezji sięgającej do poziomu pępka40. W niektórych nowszych doniesieniach nie poleca się tego środka wobec zmiennego i trudnego do przewidzenia stopnia rozprzestrzeniania się50.

One comment to Chlorowodorek cinchokainy

  • Zbiq  says:

    Mialem to na chemii, bardzo ciekawy roztwor!

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>