Cewnikowanie serca

Z różnic zawartości tlenu w poszczególnych jamach ciała i z wysokości występujących w nich ciśnień można wyliczyć, jakie są przepływy, jak dalece odbiegają od normy, oraz obliczyć opory w łożysku płucnym uzależnione od stanu naczyń włosowatych płuc i od wzmożonego przepływu płucnego. Ocena ta ma podstawowe znaczenie dla określenia rodzaju nadciśnienia płucnego, czy jest ono żylne, czy tętnicze, odwracalne czy utrwalone i dyskwalifikujące dziecko do operacyjnej korekcji wady.

Cewnikowanie serca jest obarczone pewnym ryzykiem, zwłaszcza u noworodków, zdarzają się bowiem niekiedy przebicia cewnikiem cienkich ścian poszczególnych jam serca, z ewentualnym wylaniem krwi do worka osierdziowego i tamponadą serca. Powikłanie to jest zazwyczaj śmiertelne.

Cewnikowanie serca jest nie tylko metodą diagnostyczną, ale może być zabiegiem leczniczym, np. w przełożeniu dużych pni tętniczych można specjalnym cewnikiem z nadymanym balonikiem (podobny jak cewniki urologiczne Foleya) powiększyć zbyt mały otwór międzyprzedsionkowy (zabieg Rashkinda). Gdy nie ma innych możliwości mieszania się krwi utlenowanej i nieutlenowanej, zabieg ten poprawia doraźnie ciężki stan noworodków z tą wadą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>