CEL PRZYGOTOWANIA PRZEDOPERACYJNEGO

W okresie przedoperacyjnym należy dążyć do uzyskania możliwego w danej sytuacji chorobowej, maksymalnie dobrego stanu ogólnego oraz stabilizacji podstawowych funkcji życiowych ustroju dziecka. W przygotowaniu do zabiegu decydujące znaczenie ma właściwa ocena kliniczna, uzupełniona odpowiednią inter-

pretacją celowo dobranych badań pomocniczych. Oczywiście kryteria oceny będą różne w zależności od wskazań (z uwzględnieniem nagłości stanu chorobowego) do leczenia zabiegowego.

Z punktu widzenia praktycznych potrzeb i możliwości przygotowania do operacji można podzielić na wykonywane: 1) planowo – dotyczy zabiegów, których termin teoretycznie nie ma żadnych ograniczeń, np. niektóre operacje korekcyjne wad lub plastyczne

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>