Bupiwakaina

Doskonałym środkiem do blokad zewnątrzopono.wych jest prilokaina. W jednakowym 3tężeniu działa dłużej niż lignokaina. Poleca się roztwory l,5m, 2172 i 3%173 z adrenaliną 1 : 200 000. Jest nieco mniej toksyczna od lignokainy. Dawki powyżej 600 mg mogą wywołać sinicę spowodowaną methemoglobinemią.

Bupiwakaina (markaina) jest środkiem długo działającym, używanym w stężeniu 0,5% z adrenaliną (1:200 000) lub bez174, dającym analgezję trwającą do 8 godzin175. Podawanie objętości przekraczających 20 ml wymaga ostrożności. Porażenie motoryczne nie jest tak głębokie, jak wywołane przez 1,5% lignokainę. W położnictwie wystarczający jest roztwór 0,25%.

Etidokaina jest analgetykiem również używanym do blokad zewnątrzoponowych17,i. Adrenalinę można dodawać do roztworów środków analgetycznych w zwykłym stężeniu, tzn. 0,1-0,25 ml roztworu 1 : 1000 do 50 ml roztworu analgetyku. Ma ona dodatni wpływ ino- i chronotropowy na serce177, podczas gdy opór obwodowy i średnie, krytyczne ciśnienie tętnicze krwi są obhiżone powoduje to wzrost rzutu serca178. Część anestezjologów unika podawania adrenaliny z obawy przed połączonym wpływem spadku ciśnienia i skurczu naczyń na tkankę nerwową. Sprawia ona również, że odczyn roztworu środka analgetycznego staje się bardziej kwaśny: pH 6 obniża się do pH 3.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>