Bóle w klatce piersiowej

jak: duszność, kaszel, bóle w klatce piersiowej, czasem krwioplucie, ale u dzieci wykrywa się je zwykle przypadkowo podczas badania rtg jako okrągły cień w płucu,

-0 charakterystycznym wysyceniu. Opisano szereg objawów rentgenowskich zależnych od zmian zachodzących w torbieli. Półksiężycowaty sierp powietrzny na obwodzie powstaje w wyniku pękania ektocysty i przedostawania się powietrza między nią a perycystę ¦- objaw opisany jest przez Morcjuio i Belota. Przy znaczniejszym rozdzieleniu się ścian mogą wystąpić dwa łuki powietrzne -• objaw Cumbo, przy opadnięciu w dół i zwinięciu się perycysty pływa ona wewnątrz torbieli dając obraz pływającej lilii wodnej lub góry lodowej (ryc. 4-29). Torbiel pęknięta, wtórnie zakażona wygląda w badaniu rtg jak ropień płuc i jest nim w istocie. Opróżniona całkowicie z ropy przez drogi oddechowe wygląda jak torbiel powietrzna (5, 16, 50).

Ważną cechą kliniczną bąblowca jest wytwarzanie przeciwciał. Znane są przypadki wstrząsu anafilaktycznego po pęknięciu torbieli. Procesy uczuleniowe mają wyraz we wzroście liczby eozynofilów, a badania na odczyny alergiczne, jak śród- skórny Casoniego, wiązania dopełniacza Weinberga-Ghediniego, precypitacji i he- maglutynacji, ułatwiają nieraz rozpoznanie – bywają dodatnie u 2/3 chorych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>