BÓLE PLECÓW

-2. BÓLE PLECÓW. Po analgezji rdzeniowej raczej nie występują częściej niż po anestezji. Mała poduszka podłożona pod okolicę lędźwiową zmniejsza częstość występowania bólów pleców niezależnie od rodzaju znieczulenia. Donoszono o uszkodzeniu igłą punkcyjną krążka międzykręgowego.

-3. ZATRZYMANIE MOCZU. Nie zdarza się częściej po blokadzie rdzeniowej niż po anestezji126. Zwykle ustępuje po podaniu 0,5-1 mg karbacholu domięśniowo (jeśli to konieczne, dwukrotnym) lub neostygminy w dawce 0,5 mg domięśniowo. Bardzo rzadko obserwuje się długotrwałe zatrzymanie moczu, zależne od skurczu zwieracza pęcherza pod wpływem analgezji rdzeniowej.

-4. ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH126. Zwykle wywołane jest błędem aseptyki, może jednak wystąpić nawet przy bezbłędnej technice analgezji. Opisywano aseptyczne zapalenie opon127. Za czynniki przyczynowe uważane są chemiczne środki antyseptycz- ne, detergenty, stężenie leku, zmiany pH. Ideałem jest sterylizowanie w autoklawie całych pakietów zawierających wszystko, co potrzebne jest do wykonania analgezji. Opisywano zakażenie pałeczką ropy błękitnej oraz szczególnymi pałeczkami Gram-ujemny- mi, trudnymi do wyhodowania z płynu mózgowo-rdzeniowego pobranego do rutynowego badania. Autorzy ani razu nie obserwowali zapalenia opon po blokadzie podpajęczynówkowej lub zewnątrzoponowej, wykonując je u wielu tysięcy chorych.

-5. PORAŻENIE 6 NERWU CZASZKOWEGO, powodujące niedowład mięśnia prostego zewnętrznego oka, prowadzi do podwójnego widzenia. Występuję zwykle pomiędzy 5 i 11 dniem pooperacyjnym wraz z bólami głowy. Powikłanie obserwuje się tylko u chorych, którzy rozpoczęli chodzenie. Może wystąpić po 3 tygodniach również po diagnostycznym nakłuciu lędźwiowym, bez wprowadzania środka analgetycznego do kanału kręgowego. Uważa się, że występuje w 1 na 300 przypadków analgezji rdzeniowej. Uszkodzenie nigdy nie jest całkowite i stanowi inną jednostkę chorobową niż pełne porażenie, które ma miejsce-w złamaniach kości czaszki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>