Błona rozrodcza

Błona rozrodcza tworzy pęcherz wypełniony początkowo przezroczystym płynem, po kilku miesiącach wytwarzają się w niej przez pączkowanie komory lęgowe z główkami tasiemca – skoleksami. Połączone z błoną cienkimi szypułkami często się odrywają i pękają, i razem ze skoleksami tworzą osad (piasek) na dnie pęcherza. Z nich mogą powstać pęcherze potomne wewnętrzne również z komorami lęgowymi i główkami. Postać larwalną bąblowca stanowią więc 3 rodzaje pęcherzy: macierzysty, potomne i komory lęgowe. Główki w komorach lęgowych lub piasku, jeśli trafią do przewodu pokarmowego psa, dają początek postaciom dojrzałym tasiemca, natomiast uwolnione do jam ciała lub narządów wewnętrznych gospodarza pośredniego dają początek nowym pęcherzom – jest to bąblowica wtórna.

Torbiel bąblowca w płucach może być różnej wielkości i odznacza się idealnie kulistym kształtem z powodu małego oporu tkanki płucnej, jeżeli jest położona

centralnie w miąższu płucnym (ryc. 4-2S). Położona obwodowo lub przy szczelinach. lub gdy napotka opór dużego naczynia czy oskrzela, może się odkształcać, zwłaszcza przy głębokim wdechu wtedy daje rentgenowski objaw Escudoro-Ne- menowa. Małe torbiele przebiegają bezobjawowo, duże mogą dać takie objawy,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>