Blokady

Blokady, które nie przekraczają poziomu Th4, rzadko powodują spadek ciśnienia u młodych i ogólnie zdrowych pacjentów94. U osób starszych, po podaniu średnich objętości roztworów środków analgetycznych do przestrzeni zewnątrzoponowej może dojść do znacznego spadku ciśnienia tętniczego.

Znamiennej hipotensji można również spodziewać się u chorych wyniszczonych i u chorych z hipowolemią, co w krańcowych przypadkach może prowadzić do zatrzymania akcji serca. W przypadkach niewyrównanej niewydolności krążenia wyłączenie napięcia współczulnego może okazać się niebezpieczne.

Spadek ciśnienia tętniczego występuje zazwyczaj w pierwszych 20 minutach po wstrzyknięciu roztworu środka analgetycznego. Zwolnienie czynności serca występuje w przypadku zablokowania któregokolwiek z przednich korzeni prowadzących włókna przewodzące impulsy przyspieszające akcję serca. Ma to miejsce w wysokich blokadach rdzeniowych, przekraczających poziom Th4_5. Dalszą przyczyną zwolnienia tętna jest spadek ciśnienia krwi w uszku prawego przedsionka, co jest spowodowane zmniejszonym powrotem żylnym (efekt Bainbridge’a – 1874-1921)95. Z drugiej strony działanie prawa Mareya (1830-1904)*6 może prowadzić do wystąpienia podczas analgezji rdzeniowej tachykardii (szybkie tętno przy niskim ciśnieniu). Bradykardia występuje częściej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>