Blokady powyższych nerwów

-2. Po wykonaniu analgezji skóry w punkcie położonym poniżej środka górnej gałęzi kości łonowej wkłuwa się 3-cm igłę prostopadle do płaszczyzny otworu zasłonowego i zagłębia się ją na długość 1,5 cm. Wstrzyknięcie 5 ml 1,5% roztworu lignokainy powinno wywołać parestezję153.

-3. Po wykonaniu analgezji skóry w punkcie 1 cm poniżej i bocznie od guzka kości łonowej wkłuwa się 5-cm igłę w kierunku do tyłu, aż do momentu kiedy natrafi ona na kość. Wycofując igłę wstrzykuje się 10 ml roztworu analgetyku. W tym samym kierunku wkłuwa się 8-cm igłę i prowadzi delikatnie ku bokowi, tak aby osiągnęła kanał zasłonowy. Wtedy podaje się 10 ml roztworu. Dodatkowo niewielką objętość wstrzy- kuje- się podczas wycofywania igły154. Pozytywny efekt blokady objawia się osłabieniem przywodzenia nogi.

Blokady powyższych nerwów (oprócz n. odpiszczelowego, włączonego do blokady n. udowego) wraz z blokadą n. kulszowego spowodują analgezję kończyny górnej od poziomu spojenia łonowego. Niektóre z nich stosowane są w leczeniu bólów stawu biodrowego oraz przykurczu przywodzicieli. Dokładne ustawienie igły podczas wykonywania blokady można sprawdzić rentgenologicznie lub za pomocą elektrostymulacji igłami w osłonce teflonowej (reobaza 0,5 mA)156.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>