Blokada zewnątrzoponowa

Blokada zewnątrzoponowa daje maksymalne stężenie lignokainy we krwi krążącej przeciętnie po ok. 18 minutach od chwili podania i po krótszym nieco okresie, jeżeli nie dodano adrenaliny106.

Opóźnione wystąpienie blokady (lub nawet późny bezdech) może zależeć od dośrodkowego rozprzestrzenienia się roztworu środka anałgetycznego wzdłuż pni nerwowych z przestrzeni zewnątrzoponowej do samego rdzenia kręgowego (rozprzestrzenianie śród- neuronalne). Opóźnienie może sięgać nawet do 40 minut197.

Wchłanianie leku do przestrzeni śródneuronalnych i jego dośrodkowe rozprzestrzenianie się bierze początek w okolicy przednich i tylnych korzeni nerwowych108.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>