Blokada tylnych gałązek rdzeniowych

Po analgezji skóry do każdego ‚otworu wkłuwa się igłę, nie dalej jednak niż do połowy głębokości. Po kontrolnej aspiracji na obecność płynu mózgowo-rdzeniowego i krwi po każdej stronie wstrzykuje się 0,5% roztwór lignokainy:

Blokada tylnych gałązek rdzeniowych nerwów krzyżowych za pomocą długo działających środków z dojścia przezkrzyżowego uważana jest za dobry sposób leczenia ostrych postaci rwy kulszowej i rozstrzeni pęcherza u paraplegików. Obustronna blokada S3 lub S2 i S.T umożliwia choremu oddanie moczu.

Analgezja jamy otrzewnej za pomocą płukania. Można użyć 0,5% roztworu lignokainy, 0,5% roztworu prilokainy lub 0,5-1% roztworu prokainy w objętości 200 ml. Po wprowadzeniu roztworu, środka analgetycznego do jamy otrzewnej i odczekaniu 5-8 minut odsysa się go na zewnątrz. Uzyskuje się zwiotczenie otrzewnej, obkurczenie się jelit, zniesienie odruchów spowodowanych traumatyzacją jelit. Uważa się, że reakcja toksyczna występuje rzadko. Dobrych wyników nie uzyskuje się w przypadkaćk zapalenia otrzewnej i znacznego rozdęcia jelit.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>